Ο Ροδοκηπος των Φιλοσοφων

Αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια

Παραρτήματα Ροδόκηπου

Αναζητήστε παραρτήματα του "Ροδόκηπου των Φιλοσόφων" στην πόλη σας ή στην πλησιέστερη πόλη της περιοχής διαμονής σας. 

 Αναζήτηση   

Τελευταία "Νέα"....

Η "Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα" που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων, αναγγέλλει την έναρξη του νέου κύκλου εισδοχής ζηλωτών στην Αδελφότητα και την μύηση των στο βαθμό του "Νεόφυτου". Η εισδοχή και συμμετοχή στην αδελφότητα, για τον καινούριο μυητικό κύκλο που θα ξεκινήσει στις αρχές του έτους 2018,  είναι δυνατή για τα εγγεγραμμένα   μόνον μέλη  του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων και όσων καταστούν μέλη του έως την 31/12/2017. Η συμμετοχή στην Α.Μ.Ρ.Α. είναι δωρεάν, μη επιβαρυνόμενη με κανένα βάρος οικονομικό. 


Περιοδικό....

Από τις αρχές του 2018 ετοιμάζεται να ξεκινήσει η έκ- δοση ηλεκτρονικού περιοδικού, το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων. Εκδότης του περιοδικού θα είναι ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων και η διάθεση θα γίνεται προς τα μέλη του χωρίς καμία χρέωση. Η θεματολογία  θα είναι αντίστοιχη και σχετική με τους επιμέρους κλαδους δράσεων του Ροδό-κηπου και σύμφωνη με τους σκοπούς και στόχους της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας. Τα μέλη του Ροδόκηπου που διαθέτουν σχετικά άρθρα ή/και έχουν την ευχέρεια συγγραφής και παρου-σίασης αντίστοιχης θεματολογίας, εάν το επιθυμούν, ευχάριστο θα ήταν να τα αποστείλουν στη διαχείρηση του Ροδόκηπου για να δημοσιευθούν στο διαδικτυ-ακό περιοδικό.


Προβολές....

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ροδόκηπου, προγραμματίζονται προβολές ντοκιμαντέρ ιστορικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, οι-κολογικού - περιβαλλοντικού εν-διαφέροντος, όπως και ντοκιμα-ντέρ που άπτονται του χώρου της "μεταφυσικής", παραψυ-χολογίας, του παράξενου και εν γένει των λεγόμενων ανεξήγητων φαινομένων. Επιπλέον, προβολές κινηματογραφικών επιτυχιών, επι-λεγμένων από επιτροπή μελών, θα συμπληρώνουν το πρό-γραμμα. Ο εμπλουτισμός της παραπάνω θεματολογίας και του υλικού προβολής επαφίεται στην αρωγή και συμβολή όλων των μελών του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων.

Σκοποί και στόχοι

Οι σκοποί και οι στόχοι, όπως αναφέρονται επακριβώς στο καταστατικό της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, το οποίο υπο- βλήθηκε στι Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, παρατίθενται παρακάτω.

Καταστατικό ίδρυσης της "Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας - Ο Ροδόκηπος Των Φιλοσόφων".... (Προς κατάθεση).


Υπό την αιγίδα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, "ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων", οργανώνονται οκτώ ξεχωριστοί και ανεξάρτητοι μεταξύ τους τομείς δράσεων, για την επίτευξη και υλοποίηση του ανθρωπιστικού οράματος όλων των συντελεστών του Ροδόκηπου.

1.ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ: Τομέας μελών, εκ-δόσεων και εμπορικού τμήματος. Συνεργασία των μελών για
τις δράσεις του Ροδόκηπου.
Λειτουργία του εμπορικού τμήματος, διαχείριση τον πόρων σε δράσεις κοινωφελείς, συμβολή και επιμέλεια στις εκδόσεις, έκδοση περιοδικού για τα μέλη.

2.
         
Α.Μ.Ρ.Α. Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα. Εσωτερική μυητική οργά-                                                                                        νωση μικρών μυστηρίωνΕισαγωγή στο μεγάλο κεφάλαιο της εσωτερικής φιλοσοφίας, εντρύφηση στην απόκρυφη λειτουργία της φύσης, σπουδή της ολιστικής Ροδοσταυρικής θεραπευτικής, έρευνα και πρακτική γνωστικών πεδίων και πειραματικών εφαρμογών για αυτογνωσία και αυτοεξέλιξη. Μικρόκοσμος.

3.Α.Κ.Ο.Σ. Απολλώνεια Κοινωνία Ορφεοτελεστών Συνθάκων. Εσωτερική μυητική οργάνωση μεγάλων μυστηρίων

Η μεταφυσική στην φιλοσοφία του εσωτερισμού. Ο Μύστης ως ενεργός συντελεστής της κοινωνικής και κοσμικής εξέλιξης. Μακρόκοσμος. 

4.

ΔΗΜΗΤΡΑ τομέας ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων.


Εθελοντισμός και συμβολή
στην βελτίωση του κοινω-
νικού γίγνεσθαι.

Συντονισμός των  ενεργειών  των μελών και πρακτική  εφαρμογή σε δράσεις κοινωνικού, φιλανθρωπικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

5. ΑΦΡΟΔΙΤΗ: Τομέας διοργάνωσης εορτών, τελετών και εκδηλώσεων παραδοσιακού χαρακτήρα.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
και πολιτισμικές δράσεις.
Εορτές σύμφωνα με τα μητρώα θέσμια, αναβίωση εθίμων και παραδόσεων πανθεϊστικής αντίληψης, αναπαράσταση Ελληνικών εορτών.
6.
       
ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Τομέας υπεράσπισης του δικαίου και προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων.


Αγώνας για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, για την προστασία
των αδυνάτων, για ισονομία,
ισοπολιτεία και αλληλοσεβασμό.
Αντίσταση σε όσους μολύνουν την Μητέρα μας Γαία, αντίσταση
σε φαρμακοβιομηχανίες που δηλητηριάζουν την Ζωή στην Φύση,
αντίσταση και στα ανδράποδα που είτε ως επίορκοι γιατροί, είτε
ως ξεπουλημένα ασυνείδητα όντα, υπηρετούν τον φασισμό της πρόκλησης βλαβών στην Υγεία των αθώων και της στέρησης του
δικαιώματος της ελεύθερης φυσικής επιλογής και έκφρασης. 
7.
      
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ:Τομέας παροχής εκπαίδευσης Εσωτερικών επιστημών, πανεπιστημιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.
Κύκλοι ανοικτών σεμιναρίων -μαθημάτων καθώς και προ-γραμμάτων ολοκληρωμένης εκπαίδευσης σε θεματολογία που άπτεται των εσωτερικών
επιστημών - Αυτογνωσίας.
Το σοφό ρητό, "ΝΟΥΣ  ΥΓΙΗΣ  ΕΝ  ΣΩΜΑΤΙ  ΥΓΙΗ", ως πυξίδα
της πορείας των παρουσιάσεων, μας οδηγεί να ξεκινήσουμε 
από την Άνοιξη του 2017, με θεματολογία, πρώτιστα την σωστή
φυσική διατροφή και διαβίωση.
      8.
ΧΕΙΡΩΝΑΣ: Τομέας ολιστικής θεραπευτικής.


Σχεδιάζεται η ίδρυση δύο 
Θεραπευτηρίων σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

Η Φυσική Ιατρική όπως μας την κληρονόμησαν οι πρόγονοί μας,
εδραζόμενη στην Ιπποκράτεια θεραπευτική φιλοσοφία αλλά και
εμπλουτισμένη με σύγχρονες έρευνες και πρακτικές εναλλακτι-
κών θεραπευτικών, για επίτευξη της Ολιστικής θεραπείας....