Ο Ροδοκηπος των Φιλοσοφων

Αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια

Παραρτήματα Ροδόκηπου

Αναζητήστε παραρτήματα του "Ροδόκηπου των Φιλοσόφων" στην πόλη σας ή στην πλησιέστερη πόλη της περιοχής διαμονής σας. 

 Αναζήτηση   

Τελευταία "Νέα"....

Η "Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα" που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων, αναγγέλλει την έναρξη του νέου κύκλου εισδοχής ζηλωτών στην Αδελφότητα και την μύηση των στο βαθμό του "Νεόφυτου". Η εισδοχή και συμμετοχή στην αδελφότητα, για τον καινούριο μυητικό κύκλο που θα ξεκινήσει στις αρχές του έτους 2018,  είναι δυνατή για τα εγγεγραμμένα   μόνον μέλη  του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων και όσων καταστούν μέλη του έως την 31/12/2017. Η συμμετοχή στην Α.Μ.Ρ.Α. είναι δωρεάν, μη επιβαρυνόμενη με κανένα βάρος οικονομικό. 


Περιοδικό....

Από τις αρχές του 2018 ετοιμάζεται να ξεκινήσει η έκ- δοση ηλεκτρονικού περιοδικού, το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων. Εκδότης του περιοδικού θα είναι ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων και η διάθεση θα γίνεται προς τα μέλη του χωρίς καμία χρέωση. Η θεματολογία  θα είναι αντίστοιχη και σχετική με τους επιμέρους κλαδους δράσεων του Ροδό-κηπου και σύμφωνη με τους σκοπούς και στόχους της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας. Τα μέλη του Ροδόκηπου που διαθέτουν σχετικά άρθρα ή/και έχουν την ευχέρεια συγγραφής και παρου-σίασης αντίστοιχης θεματολογίας, εάν το επιθυμούν, ευχάριστο θα ήταν να τα αποστείλουν στη διαχείρηση του Ροδόκηπου για να δημοσιευθούν στο διαδικτυ-ακό περιοδικό.


Προβολές....

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ροδόκηπου, προγραμματίζονται προβολές ντοκιμαντέρ ιστορικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, οι-κολογικού - περιβαλλοντικού εν-διαφέροντος, όπως και ντοκιμα-ντέρ που άπτονται του χώρου της "μεταφυσικής", παραψυ-χολογίας, του παράξενου και εν γένει των λεγόμενων ανεξήγητων φαινομένων. Επιπλέον, προβολές κινηματογραφικών επιτυχιών, επι-λεγμένων από επιτροπή μελών, θα συμπληρώνουν το πρό-γραμμα. Ο εμπλουτισμός της παραπάνω θεματολογίας και του υλικού προβολής επαφίεται στην αρωγή και συμβολή όλων των μελών του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων.

Ποιοι είμαστε

"Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων", Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Γενόμενη αντιληπτή η κραυγή αγωνίας πριν την έκφρασή της, αφουγκραζόμενοι σχεδόν προφητικά την επερχόμενη καταιγίδα, ξεκινήσαμε να οργανώσουμε έναν φορέα κοινωνικής αρωγής πρώτιστα, πριν σχεδόν 2,5 χρόνια (την άνοιξη του 2009). Βρισκόμενοι στην καμπή της μεγάλης αλλαγής των εποχών, κληθήκαμε - και αποδεχθήκαμε - να εργαστούμε για την ομαλή μετάβαση στην εποχή που ανατέλει. Γνωρίζουμε ότι, ευήκοοι στο κάλεσμα είναι και άλλοι - όχι πολλοί αλλά εκλεκτοί - οι οποίοι αλληλοαναγνωριζόμενοι συνέρχονται κάποια στιγμή σε κοινή πορεία και δράση, ως καθάρια ρυάκια που δυναμώνουν αφάνταστα το μεγάλο ρεύμα της αλλαγής. Ο αγώνας που χρειάζεται να τελεστεί είναι πολύπλευρος, καθώς πολλές πλευρές της κοινωνίας νοσούν αφάνταστα. Η αρρωγή που ζητείται από τους ανθρώπους, δεν περιορίζεται μόνον στον υλικό τομέα, αλλά η κοινωνία διψά για ανθρωπιά, για παιδεία, για αλληλοβοήθεια και αλληλοσυμπόρευση. 

Η ανθρωπότητα, καθώς οδεύει προς γενική καταστροφή, συνειδητοποιεί την αδιέξοδη πορεία και αποζητά την μεγάλη αλλαγή, που θα εξυγιάνει το περιβάλλον και θα αποκαταστήσει την χαμένη ισορροπία στην Φύση. Η παρέκλιση από το μέτρο ενεργοποίησε την Νέμεση. Η σύνθεση της αγνής φυσικής διαβίωσης με την σώφρονα επιστήμη, θα μας ξανακάνει κύριους του εαυτού μας από υπηρέτες - αν όχι δούλους - της ανισόρροπης τεχνολογίας. Η επιστήμη χωρίς αρετή κατάντησε πανουργία που καταδυναστεύει τον άνθρωπο, δηλητηριάζοντας παράλληλα το σώμα, την ψυχή και τον νου του. Η στροφή στα δώρα της Μητέρας Φύσης που μας χαρίζει απλόχερα, είναι πλεον επιτακτική ανάγκη για να απαλειφθεί η νόσος από κάθε επίπεδο και από κάθε πεδίο. Ξεκινάμε με δράσεις στην αλληλοκάλυψη των υλικών αναγκών, προχωρόντας παράλληλα στην καλλιέργεια και ανάπτυξη αγαθών που θα καλύψουν και θα εξυγιάνουν τις ανθρώπινες ανάγκες και προσμονές σε κάθε επίπεδο. 

Προχωράμε συντονισμένοι με την κοσμική θέληση, πεπεισμένοι ότι θα συναντούμε στην πορεία πολλούς ανιδιοτελείς αφιερωμένους συνεργάτες στο "καλό έργο". Αληθινούς συνεργάτες στο ανθρωπιστικό έργο της Γνώσης και της Ελευθερίας. 
 Κεντρική έδρα του Ροδόκηπου

Στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας "Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων". Στο κτίριο επί της οδού Κρατερού στον αριθμό 4,  βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, η αίθουσα εκδηλώσεων (προβολών, διαλέξεων, σεμιναρίων και εντευκτήριο), ιδιαίτερος χώρος περισυλλογής και στοχασμού και το Ροδοσταυρικό Περιστύλιο. Σχεδιάζεται ήδη η απόκτηση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων πλησίον της Θεσσαλονίκης, όπου θα μεταφερθούν  όλες οι επιμέρους δράσεις του Ροδόκηπου, με εξαίρεση το κατάστημα λιανικής, το οποίο έχει μεταφερθεί σε νέο κατάστημα σε κεντρικότερο σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Ιπποδρομίου 12, Παράλληλα ετοιμάστηκε χώρος και στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων 234 στον Χολαργό, όπου στεγάζεται το παράρτημα των Αθηνών με κατάστημα λιανικής και ξεχωριστό χώρο μελών (συνάντησης, εκδηλώσεων κλπ).

 Παραρτήματα Ελληνικών πόλεων

Στις άμεσες προτεραιότητες της Δια-χείρισης του Ροδόκηπου, ήταν το άνοιγμα παραρτήματος και υποκαταστήματος στην Αθήνα - ήδη έχει ετοιμαστεί ο χώρος και θα λειτουργήσει από την Άνοιξη του 2017.

Αμέσως μετά, προτεραιότητα θα δοθεί για ίδρυση παραρτημάτων σε Ηράκλειο, Ιωάννινα, Πάτρα και Λάρισσα ή Βόλο. 

 Παραρτήματα σε άλλες χώρες

Παρότι δεν παρουσιάζεται ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων σε άλλη γλώσσα πλην των Ελληνικών, ήδη σημαντικός αριθμός έχει έρθει σε επαφή με την διαχείριση και εξετάζεται σοβαρά η δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων σε άλλες χώρες της υφηλίου, όπως μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά, των Η.Π.Α. και της Αυστραλίας. Στην παρούσα χρονική στιγμή, δυνατότητα υπάρχει μό-νον για την Κύπρο, για την οποία ήδη υφί-στανται συνομιλίες. Για τις λοιπές χώρες, θα ξεκινήσουν συζητήσεις για ίδρυση παραρτημάτων, αφού πρώτα μεταφραστεί ένα σημαντικό μέρος των διδασκαλιών, τουλάχιστον στην Αγγλική γλώσσα.